Zbiórka odpadów biodegradowalnych

Od 1 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się zbiórka odpadów BIODEGRADOWALNYCH. Odpady te należy wystawiać w wyznaczonym w harmonogramie terminie w workach koloru brązowego lub innych workach stosownie opisanych. Zbiórka bioodpadów potrwa do końca listopada 2015 r.
W związku z pojawiającym się problemem błędnego wystawiania odpadów przez mieszkańców przypominamy, że odpady typu SZKŁO i PAPIER odbierane są raz w miesiącu natomiast odpady ZMIESZANE oraz TWORZYWA SZTUCZNE odbierane są co dwa tygodnie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z obowiązującymi harmonogramami i przestrzeganie ustalonych terminów odbioru.
Jednocześnie informujemy, iż WPO ALBA podczas odbioru odpadów na bieżąco weryfikuje z jakiej nieruchomości odbierane są odpady i czy właściciele nieruchomości złożyli stosowną deklarację. W przypadku osób, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji lub złożyły nierzetelne deklaracje zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci wyegzekwowania zaległości finansowych wraz z odsetkami.
Dodano: 1 kwietnia, 2015

Komentarze

Komentowanie wyłączone.