„zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Długołęka otrzymała dofinansowanie w ramach programu „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na zakup 21 komputerów.

Cały sprzęt został rozdysponowany do 10 szkół funkcjonujących na terenie gminy (w tym: 9 szkół podstawowych i 1 liceum ogólnokształcącego) w celu umożliwienia pracy zdalnej z uczniami. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, co wymusiło konieczność wprowadzenia nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Po zakończeniu pandemii sprzęt ten pozostanie w szkołach i będzie służył wsparciem w nauczaniu stacjonarnym.

Wartość dofinansowania: 55 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Dodano: 9 lipca, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.