Żłobek w Długołęce czeka na maluchy!

 
W najbliższą sobotę w Długołęce zostanie otwarty jeden z pierwszych publicznych żłobków w gminach wiejskich. W placówce zostały utworzone dwie grupy wiekowe, po 25 dzieci w każdej. 

W pierwszej znajdują się maluchy od 20 tygodnia do pierwszego roku życia, natomiast w drugiej od roczku do 3 lat. 
Żłobek będzie czynny od poniedziałku do piątku, dziesięć godzin dziennie (od 6:30 do 17:30). Opiekunowie będą prowadzić zajęcia edukacyjno-wychowawcze, podczas których szczególnie ważne jest rozwijanie umiejętności psychomotorycznych dzieci. Wszystkie zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb. Radości z powstającego żłobka nie kryje wójt gminy Iwona Agnieszka Łebek. – Budowa żłobka była dla mnie jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w obecnej kadencji. Żłobek jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, których z roku na rok przybywa. Są to przede wszystkim ludzie młodzi, zakładający u nas rodziny. 

Mama wróci do pracy

Nasilające się zjawisko migracji ludności miejskiej na wieś spowodowało na przestrzeni ostatnich lat wzrost liczby mieszkańców gminy Długołęka. Na chwilę obecną zameldowanych jest tu 24 479 ludzi, a szacuje się, że mieszka ok. 27 tys. Z roku na rok przybywa coraz więcej ludzi młodych, osiedlających się w gminie na stałe, zakładających rodziny. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności władze gminy podjęły decyzję o budowie żłobka oraz nowego przedszkola. Dzięki inwestycji kobiety będą miały możliwość swobodnego powrotu na rynek pracy, zostawiając dziecko pod opieką wykwalifikowanej kadry, w warunkach o najwyższym standardzie. Budynek został zaprojektowany z zastosowaniem nowoczesnych, ale łatwo dostępnych technologii i materiałów wykończeniowych. Przykuwa uwagę swoją kolorystyką, oryginalnym projektem oraz rozmiarem – 1520,5 m². Co ważne, leży w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, zapewniając tym samym ciągłość edukacyjną w jednym miejscu. 

Złamanie stereotypów 

Dyrektorem żłobka została Kamila Stańko – prywatnie mama trójki dzieci, z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad maluchami. Jej głównym założeniem jest złamanie stereotypów na temat placówek publicznych, jako tych, gdzie opieka dalece odbiega od najwyższych standardów. – Rodzice oddający maleństwo do żłobka muszą się czuć komfortowo, dlatego bardzo ważne jest nawiązanie z nimi dobrych relacji poprzez życzliwość oraz otwartość na ich potrzeby – mówi. To właśnie z rodzicami pani Kamila chce omówić kwestię doboru zajęć dla dzieci . – To oni będą dla mnie głównym źródłem informacji o maluchach, a opieka nad nimi nie może być do końca dyktowana moimi pomysłami, ale również ich zaleceniami. Konieczne będą zajęcia manualne, które rozwijają wyobraźnię dziecka oraz zajęcia na świeżym powietrzu, które są bardzo potrzebne do sprawnego funkcjonowania organizmu – dodaje.

Wsparcie z zewnątrz

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rządowego „Maluch 2012 i 2013”. Od 1 kwietnia 2013 r. gmina Długołęka realizuje także projekt ,,Maluchy do żłobka – mama wraca do pracy”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa do końca października 2014 roku. Dzięki niemu rodzice oddający dziecko do żłobka nie będą ponosić opłaty za jego pobyt. Dodatkowo skorzystaliśmy z dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej na projekt „Edukacja przedszkolna – właściwe miejsce – właściwy czas”.Tym samym udało nam się pozyskać 850 000 złotych na budowę żłobka, 510 510 złotych na jego funkcjonowanie i 186 085 złotych na wyposażenie. W sumie otrzymane dotacje na żłobek wyniosły 1 546 595 złotych. Na funkcjonowanie przedszkola otrzymaliśmy natomiast dofinansowanie w wysokości 209 525 złotych. Całość pozyskanych funduszy na inwestycję wyniosła 1 756 120 złotych.

Ceremonia otwarcia placówki odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 11 w budynku żłobka w Długołęce. W uroczystości poza lokalnymi władzami swoją obecność potwierdzili również marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Stanisław Huskowski oraz dolnośląski kurator oświat Beata Pawłowicz . Na wszystkie maluchy, które zostały przyjęte do żłobka i przedszkola czekają miłe niespodzianki od wójta gminy Iwony Agnieszki Łebek.

Adrian Walczyk

Dodano: 19 września, 2013

Komentarze

Komentowanie wyłączone.