Zmiana przebiegu trasy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – zwanej dawniej „drogą Łany-Bielany-Długołęka

 

Szanowni Mieszkańcy

 

 

Z poważnym zaniepokojeniem odnotowałam fakt dokonania przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei – w sposób nieuzgodniony ani z Państwem, ani z władzami Gminy – zmiany przebiegu trasy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia – zwanej dawniej „drogą Łany-Bielany-Długołęka” (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 8).

 

W konsekwencji dokonanej zmiany, lokalizacja przedmiotowej obwodnicy została w sposób znaczący zbliżona do terenów zabudowanych oraz przeznaczonych do zabudowy, w rejonie miejscowości Kiełczów, Wilczyce oraz Kiełczówek, powodując tym samym znaczny wzrost uciążliwości związanych z jej użytkowaniem dla zlokalizowanych i planowanych do lokalizacji, w tym obszarze, zabudowań.

 

Ponieważ decyzja DSDiK łamie przyjęte, demokratyczne procedury, oraz zasady współżycia społecznego, pragnę zapewnić, że podjęłam i podejmować będę wszelkie działania, mające na celu przywrócenie właściwych relacji urzędowych, a przede wszystkim uchronienie zainteresowanych Mieszkańców przed potencjalnymi dolegliwościami wynikającymi z planowanej zmiany. Jestem przekonana, że mogę liczyć na Państwa wsparcie.

 

W celu obrazowego przedstawienia opisywanej sytuacji, na – załączonej do niniejszego pisma – mapce wskazano (kolor czerwony) znany Państwu przebieg trasy (zgodny z MPZP) oraz wariant aktualnie obowiązujący po zmianie dokonanej przez DSDiK (kolor zielony). Jednocześnie podkreślamy, iż przekazana Państwu mapka ma charakter jedynie poglądowy (szczegółowy przebieg obu wariantów dostępny jest na stronie http://dsdik.wroc.pl/dsdik/aktualnosci.html)

 

 

Iwona Agnieszka Łebek

Wójt Gminy Długołęka

 

Załączam poniżej informacje dotyczące bieżącej sytuacji oraz związanymi z nią działaniami.

Pełna treść ogłoszenia (*.pdf)

Dodano: 5 kwietnia, 2012

Komentarze

Komentowanie wyłączone.