Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Na wniosek wójta, Rada Gminy Długołęka – podczas sesji, która odbyła się dnia 30 kwietnia 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres 3 miesięcy (maj, czerwiec i lipiec 2020 r. – przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, oraz raty wymagalnej na dzień 15 maja 2020 r. –  przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi) w wysokości:

  1. 100% należnego podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców, których działalność została czasowo ograniczona przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  2. 50% należnego podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z wprowadzonej ulgi, powinni złożyć w terminie do 31.05.2020 r. w urzędzie gminy w Długołęce korektę deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) lub informacji o nieruchomości (osoby fizyczne), wraz z informacją o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19, które stanowią załączniki do przedmiotowej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały (OP)

ZAłącznik nr 2 do uchwały (OF)

Załącznik nr 3 do uchwały (pomoc publiczna)

Dodano: 11 maja, 2020

Komentarze

Komentowanie wyłączone.