Zwolnienie z podatku od nieruchomości – przypomnienie o terminie

Przypominamy, że na wniosek Wójta, Rada Gminy Długołęka podczas sesji, która odbyła się 25 marca 2021 roku, podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W związku z powyższym wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2021 r. – przedsiębiorcy będący osobami prawnymi, oraz raty wymagalnej na dzień 15 maja 2021 r. – przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi) w wysokości:

1. 100% należnego podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców, których działalność została czasowo ograniczona, a którzy prowadzą działalność skalsyfikowaną w podklasach PKD: 55.10.Z, 56.10.A, 93.13.Z
2. 50% należnego podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z wprowadzonej ulgi powinni złożyć w terminie do 30.04.2021 r. w Urzędzie Gminy w Długołęce korektę deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne) lub informacji o nieruchomości (osoby fizyczne) wraz z informacją o prowadzonej działalności gospodarczej oraz o płynności finansowej i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID – 19, które stanowią załączniki do przedmiotowej uchwały.

Dodano: 20 kwietnia, 2021

Komentarze

Komentowanie wyłączone.