Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław

31 sierpnia br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz W-ce Prezydent Wrocławia Maciej Bluj w towarzystwie wójtów gmin Długołęka oraz Kobierzyce podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”.

Wartość ogólna partnerskiego projektu z Gminą Wrocław i Kobierzyce wynosi ponad 56 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 47 mln zł. Wartość dofinansowania dla Gminy Długołęka ponad 7,6 mln.

 

Przedmiotem projektu jest budowa 39,13 km i przebudowa 1,90 km dróg dla rowerów w gminach Długołęka, Kobierzyce i Wrocław zlokalizowanych na terenie WrOF w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej w układzie wewnątrzmiejskim Wrocławia oraz w połączeniach z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w Partnerstwie.

Dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy  z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego w ramach poddziałania 3.4.2  Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF na terenie gminy w latach 2017-2018, zostanie wybudowanych ok 14 km dróg rowerowych w przebiegu: granica Gminy Wrocław – Domaszczyn – Szczodre – Długołęka – Byków – Borowa – granica gminy Oleśnica.

Dodano: 5 września, 2017

Komentarze

Jeden komentarz


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
    Monika pisze:

    Dzień dobry . Jak wyglada przebieg projektu ? Kiedy realnie możemy spodziewać się połączenia ścieżka rowerowa Wrocławia z Dlugoleka czy choćby tylko Mirkowem ?