Dla przedsiębiorców – LGD Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na:
1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej
Szczegółowe informacje dotyczące ww. naborów znajdują się na stronie internetowej www.dobrawidawa.pl.
1. Podejmowanie działalności gospodarczej: http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/699-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-4-2018-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej
2. Rozwijanie działalności gospodarczej: http://www.dobrawidawa.pl/dla-beneficjenta/rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/700-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-2018-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej

Dodano: 8 marca, 2018

Komentarze

Jeden komentarz