Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dlaczego wzrosły opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w naszej gminie?

Podczas przygotowań do przetargu na odbiorcę odpadów z terenu gminy, dokonaliśmy aktualizacji  finansowej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Jej wynik był jednoznaczny – przy obecnie obowiązujących stawkach opłat system nie będzie się bilansował. Bilans „na 0” to nie wymysł gminy. Wynika on z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która mówi, że system musi się samofinansować.

W ramach przetargu na odbiór odpadów w gminie Długołęka do końca 2017 r. najlepszą ofertę złożyła firma WPO ALBA S.A. Aby pokryć koszty zawartej umowy, Rada Gminy musiała podjąć decyzję o podwyżce opłat – począwszy od maja 2016 r. Wynik przetargu był więc pierwszym powodem, dla którego musieliśmy zwiększyć dotychczasowe stawki opłat.

Czy to jedyny powód? Mieszkańcy zwracali uwagę na fakt, że w ostatnim czasie spadły koszty paliwa, co powinno wpłynąć na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez firmy odbierające śmieci. To prawda, ceny są niższe teraz, jednak firma –  przyjmując zlecenie – nie może zakładać, że będą one niezmienne. Musi zakładać ryzyko ich wzrostu, co zresztą już się dzieje. Swoje ryzyko przenosi więc na gminy.

Wzrost liczby mieszkańców również nie wpływa na wysokość stawki. To co na nią wpływa to np. jakość segregowanych odpadów. Niestety duża część z nas robi to wciąż nieprawidłowo. Temat ten jest bardzo skomplikowany i złożony. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wydziału ochrony środowiska po więcej informacji.

Trend wzrostu kosztów systemu odpadów nie tylko dotknął naszą gminę. Również nasze sąsiedzkie gminy borykają się z tym problem. Po nowych przetargach praktycznie wszędzie one wzrosły (np.
w Obornikach Śląskich z 7 zł do 15 zł), a jedynie w gminach, które stoją przed nowym przetargiem, są jeszcze zbliżone do naszych.

Dodano: 5 kwietnia, 2016

Komentarze

Jeden komentarz


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
    bogyszyce pisze:

    w gm Oleśnica też alba podniosła stawki …