Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Długołęka w 2018 roku

Nabór do programu usuwania azbestu w Gminie Długołęka w 2018 roku

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Długołęka w 2018 roku.
Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy w Długołęce.
We wniosku należy podać m. in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe.
Wzory deklaracji (wraz z załącznikiem) przystąpienia do programu można pobrać w UG Długołęka oraz z poniższego linku:
DEKLARACJA wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Deklaracje będą przyjmowane do 31.01.2018 roku.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Długołęka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na ten cel. Informujemy, iż demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy jest bezpłatna (koszty w 85% pokrywa WFOŚiGW, a w 15% gmina). Należy jednak pamiętać, że z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.
Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Długołęka w pokoju 123 lub pod nr tel. 713230271

Dodano: 4 stycznia, 2018

Komentarze

Jeden komentarz


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
    Mieszkanic pisze:

    Lepiej w Bąkowie nielegalnym wysypiskiem śmieci byście się zajęli smrud na całą okolicę pozdrawiam