Najczęściej zadawane pytania dotyczące reformy oświaty w gminie Długołęka

Po opublikowaniu „Stanowiska wójta gminy Długołęka w sprawie reformy oświaty” otrzymaliśmy od Państwa pytania dotyczące szczegółów planowanych do wprowadzenia zmian.

W odpowiedzi przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie wszystkich pytań wraz z odpowiedziami, które powinny rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości.

 

Czy w „nowej” szkole podstawowej w Kiełczowie pomieszczą się wszystkie dzieci? Czy będą chodziły do szkoły na trzy zmiany?

Naturalnie w szkole w Kiełczowie gmina zapewni miejsce dla wszystkich dzieci. W konsekwencji wprowadzanych zamian, zapisy do klasy I szkoły podstawowej w Kiełczowie w roku szkolnym 2017/2018 odbędą się w ramach nowego obwodu szkolnego, który obejmie Piecowice i Kiełczów. Dzieci w klasach I – III będą uczęszczały na zajęcia w trybie dwuzmianowym – podobnie jak w ubiegłych latach. Natomiast w przypadku „pierwszaków” z Kiełczówka i Wilczyc rozpoczną one swoją edukację w nowej szkole podstawowej w Wilczycach.

Czy parking przy szkole w Kiełczowie zostanie rozbudowany?

W ramach budowy hali sportowej w Kiełczowie, która jest w trakcie realizacji, zaplanowano powstanie kilkunastu nowych miejsc parkingowych.

Ile klas pierwszych powstanie w szkole w Wilczycach? Czy znajdzie się tam również „zerówka” i świetlica?

Do nowej szkoły podstawowej w Wilczycach będą uczęszczały dzieci z Kiełczówka i Wilczyc. Z danych meldunkowych wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 powstaną dwie klasy pierwsze. O ostatecznej ilości oddziałów zadecyduje jednak rekrutacja. W Wilczycach gmina planuje także powstanie trzech 10-ciogodzinnych oddziałów przedszkolnych (pierwszeństwo sześciolatków). Uczniowie klas I szkoły podstawowej, których rodzice zadeklarowaliby chęć pozostawienia dzieci w świetlicy, będą mieli taką możliwość.

Czy szkoła w Wilczycach będzie przystosowana do potrzeb najmłodszych dzieci?

Nowa szkoła podstawowa zostanie w pełni przystosowana do potrzeb najmłodszych dzieci do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Jest to zresztą formalny obowiązek, którego szkoła musi dopełnić. W tej sprawie odbyły się już konsultacje władz gminy z dyrekcją, która przygotowała kompleksową koncepcję przekształcenia szkoły. Koncepcja została zaakceptowana przez wójta gminy. Jej wdrożenie będzie możliwe po podjęciu stosownych uchwał przez radę gminy, a w jej realizacji dyrekcja szkoły będzie wspierana przez urzędników gminnych.

Z wyciągiem koncepcji mogą się Państwo zapoznać klikając Wyciąg z koncepcji utworzenia Szkoły Podstawowej w Wilczycach oraz Plan budynku po proponowanych zmianach

W jaki sposób zostaną rozdzielone maluchy od gimnazjalistów w szkole w Wilczycach? W szczególności chodzi tu o kwestie przerw, czasu przed rozpoczęciem zajęć, terenu wokół szkoły?

Dla najmłodszych dzieci będzie wydzielona osobna część szkoły (podobnie jak ma to miejsce np. w Kiełczowie), z oddzielnym wejściem i sanitariatami. To rozwiąże kwestię przerw, dzieci i młodzież będą je spędzały oddzielnie. Gmina planuje także do czasu rozpoczęcia nowego roku szkolnego wybudować przy szkole plac zabaw dla najmłodszych dzieci – tym samym problem terenu wokół szkoły powinien zostać rozwiązany. W chwili obecnej przygotowywany jest projekt budowlany planowanego remontu.

Czy w nowej szkole podstawowej w Wilczycach zaplanowano stołówkę?

Ze względów lokalowych nie ma możliwości powstania stołówki w szkole w Wilczycach. Zaplanowany został catering w szkole, uczniowie będą spożywali posiłki w salach lekcyjnych. Podobne rozwiązanie wprowadzono w szkole w Borowej, a rodzice i nauczyciele nie zgłaszają żadnych uwag.

Czy powstanie parking przy szkole w Wilczycach?

Tak, parking przy szkole w Wilczycach (przy ul. Szkolnej) powstanie do końca sierpnia br. i będzie wykonany z kruszywa.

Czy dyrekcja i grono pedagogiczne z obecnego gimnazjum w Wilczycach pozostanie w szkole podstawowej?

Stanowisko dyrektora gimnazjum w Wilczycach powierzone jest obecnemu dyrektorowi do 31 sierpnia 2017 r. Zgodnie z przepisami w kwietniu ogłoszony zostanie przez gminę konkurs na dyrektora placówki. Wójt gminy liczy na to, że obecny dyrektor przystąpi do konkursu.

W przypadku grona pedagogicznego na czas „wygaszania” gimnazjum, pracownicy będą nadal zatrudnieni w Wilczycach. Po upływie tego czasu wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie w szkole w Kiełczowie lub w przypadku osób posiadających kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej w szkole w Wilczycach. Gmina podczas tworzenia projektu nowej sieci szkół uwzględniła konieczność zachowania miejsc pracy dla pracowników wszystkich gminnych szkół.

Kiedy będzie wiadomo, jaka kadra będzie uczyć „pierwszaki” w szkole w Wilczycach?

Dokładne informacje będą mogły zostać przekazane pod koniec bieżącego roku szkolnego. Już teraz jednak należy założyć, iż w związku z utworzeniem trzech oddziałów „0” i dwóch klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele uczący obecnie w szkole podstawowej w Kiełczowie zostaliby przeniesieni do szkoły w Wilczycach.

Czy będą zachęcali Państwo uczniów np. z Kiełczowa i Wilczyc do nauki w liceum gminnym poprzez wprowadzenie udogodnień komunikacyjnych?

Oczywiście zachęcamy uczniów z całej gminy do nauki w liceum w Długołęce, które słynie z wysokiego poziomu nauczania. W przypadku edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym gminy nie mają obowiązku zapewnienia darmowego transportu dla uczniów. Młodzież z Kiełczowa, czy też z Wilczyc ma możliwość dojazdu komunikacją podmiejską, która funkcjonuje na terenie całej gminy. Dyrekcja liceum zostanie także zobowiązana przez gminę do zwiększenia aktywności w zakresie promocji LO we wszystkich gminnych szkołach.

Dodano: 9 lutego, 2017

Komentarze

13 komentarzy


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Bekalarz pisze:

  A czy są na terenie Gminy jeszcze jakieś szkoły oprócz tych dwóch ???


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Magda pisze:

  Witam
  odnośnie ostatniego pytania: czy z Kiełczowa będzie jeździł bezpośredni autobus do Długołeki (płatny)żeby licealista miał bezpośrednie połączenie.
  pozdrawiam
  Magdalena


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
   Gmina Długołęka pisze:

   Nie ma bezpośredniego połączenia, jest jednak bardzo dogodne połączenie z jedną stacją przesiadkową.


   • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
    Mariusz pisze:

    Połączenie ze stacją przesiadkową nie jest „dogodne”


    • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
     ak pisze:

     połączenie z jedną przesiadką jest jak najbardziej dogodne. Są jeszcze samochody rodziców


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Mieszkanka Wilczyc pisze:

  Czy trzeba się zameldowac w Wilczycach, by dzieci chodziły tu do zerówki i I klasy czy wystarczy oświadczenie o miejscu zamieszkania?


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
   Agnieszka Boruta pisze:

   Zgodnie z prawem, do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
   Natomiast do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgodnie z kryteriami ustawowymi i prawem miejscowym.

   Należy pamiętać, że dyrektor szkoły posiada informacje o dzieciach zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy i w obwodzie szkoły, ale nie o dzieciach zamieszkałych. W związku z powyższym rodzic w zgłoszeniu do szkoły czy przedszkola podpisuje oświadczenie, że wszystkie podane dane, w tym dotyczące miejsca zamieszkania, są zgodne ze stanem faktycznym. Oprócz oświadczenia, szkoły mogą prosić o udokumentowanie faktu miejsca zamieszkania dziecka.
   Obecnie trwa procedura rekrutacyjna tj. skierowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Długołęka, na sesję Rady Gminy Długołęka oraz opracowywanie harmonogramu czynności związanych z procesem rekrutacji.

   Szczegółowe informacje o terminach i kryteriach rekrutacji zostaną opublikowane na stronach internetowych przedszkoli, szkół oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka.


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Mieszkanka Wilczyc pisze:

  Myślę, że jest wiele dzieci zameldowanych we Wrocławiu ze względu m.in. na brak publicznych przedszkoli w Kiełczowie i Wilczycach.


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Mieszkanka Wilczyc pisze:

  Czy na stronie gimnazjum w Wilczycach będą informacje dot. tworzonej tam szkoły podstawowej czy powstanie odrębna strona internetowa?


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
   Agnieszka Boruta pisze:

   Dopóki nie ma „fizycznie” szkoły podstawowej, to informacje będą umieszczane na stronie gimnazjum w oddzielnej zakładce „szkoła podstawowa”, natomiast we wrześniu 2017 r. pojawi się strona szkoły podstawowej z zakładką „gimnazjum”.


 • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
  Mieszkanka Wilczyc pisze:

  Kiedy w Wilczycach lub Kiełczowie powstanie publiczne przedszkole? Czy jest na to jakaś szansa? Mieszkam tu, a dzieci do przedszkola wożę na drugi koniec Wrocławia i dlatego się nie przemeldowalam.


  • Warning: Undefined array key 180 in /home/platne/serwer200798/public_html/archiwum.gmina.dlugoleka.pl/wp-content/themes/dlugoleka/functions.php on line 351
   Agnieszka Boruta pisze:

   W roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony nabór do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kiełczowie oraz w Wilczycach. Natomiast w roku 2019/2020 oddane zostanie do użytku odrębne przedszkole w gminie Długołęka, w Borowej (13 oddziałów – 325 miejsc).